รูปภาพ - สกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ

ที่มา http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000030496