รูปภาพ - ร้านบ้านปู

กุ้งลายเสือเผาตัวใหญ่ๆและที่สำคัญเนื้อหวานสดอร่อย