รูปภาพ - กอบัว อาหารพื้นเมืองภูเก็ต

ผักเหลียงผัดกุ้งเสียบ