รูปภาพ - กอบัว อาหารพื้นเมืองภูเก็ต

น้ำยาปู ปูก้อนชิ้นใหญ่ๆเลย