รูปภาพ - ร้านกาแฟบ้านรถเขียว , พระบาท

หน้าร้านเล็กๆ...แต่ก็อบอุ่นดี