Ob-Gyn Clinic Dr.Nitirath

คลินิกสูตินรีเวชเปิดใหม่ในป่าตอง ตั้งอยู่ ถ.ประชานุเคราะห์ รับฝากครรภ์ ตรวจภายใน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจสุขภาพประจำปี ตกขาว เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ประจำเดือนผิดปกติ ยาคุมกำเนิด วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โรคทั่วไป

Open Hours :

Monday 5:00 PM - 9:00 PM
Tuesday 5:00 PM - 9:00 PM
Wednesday 5:00 PM - 9:00 PM
Thursday 5:00 PM - 9:00 PM
Friday 5:00 PM - 9:00 PM
Saturday 12:00 PM - 9:00 PM
Sunday 12:00 PM - 6:00 PM

All Reviews (1)

nitirath rattana
2016-07-12 20:07:57

คลินิกสูตินรีเวชเปิดใหม่ในป่าตอง ตั้งอยู่ ถ.ประชานุเคราะห์ ตรงข้าม ธ.กสิกรไทยและร้านกาแฟCoffee Mania
รับฝากครรภ์ ตรวจภายใน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจสุขภาพประจำปี ตกขาว เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ประจำเดือนผิดปกติ ยาคุมกำเนิด วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โรคทั่วไป
เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์ -ศ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion