Huay Tong Bridge

สะพานพ่อขุนผาเมือง หรือสะพานห้วยตอง เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ตามธรรมชาติ จากอำเภอหล่มสักขึ้นไป อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ถือสะพานที่มีตอม่อสูงที่สุดในประเทศ (50 เมตร) อยู่บนทางหลวงหมายเลข 12 ที่เชื่อมภาคเหนือกับภาคอีสานครับ สะพานอยู่ใกล้แยกเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เชื่อมระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคอีสาน ออกแบบโดยกองสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง สร้างตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ปี 2516 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2518 เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2518 โดยมีความกว้างของผิวจราจรเพียง 9.50 เมตร ความยาวของสะพาน 180.00 ม.

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Discussion