รูปภาพ - ฮอนโมโน ซูชิ , เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9