รูปภาพ - โรงแรมเดอชาร์ม

JUNIOR SUITE เป็นห้องพักขนาดใหญ่สุด ที่เชื่อมเข้าหากันระหว่างห้องนอนและห้องนั่ง