Itsaree Farm

ในช่วงฤดูผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ทาง อิสรีย์ฟาร์มม้าไทย มีบริการห้องพักราคากันเอง บริการขี่ม้าชมสวน บริการอาชาบำบัด เดินชมสวน และบุฟเฟ่ต์ผลไม้

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ