Suan Pra Nom

สวนประนอม บริการบุฟเฟ่ต์ผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และมีบ้านพักในสวนไว้บริการด้วย

Contact :

089-747-4430 , 092-595-1627

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ