รูปภาพ - เดอะไพร์ดเรสซิเด้นท์ ขอนแก่น

ห้องเตียงเดียว พักได้ 2-3 ท่าน