รูปภาพ - เดอะไพร์ดเรสซิเด้นท์ ขอนแก่น

ห้องเตียงคู่ พักได้ 2-3 ท่าน