รูปภาพ - เดอะไพร์ดเรสซิเด้นท์ ขอนแก่น

ห้องครอบครัว พักได้ 3-4 ท่าน