วัดพรหมนิมิต (วัดหลังเขา)

วัดพรหมนิมิต (วัดหลังเขา) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2523 โดยพระครูนิเทศธรรมาวุธ ซึ่งวัดแห่งนี้มีจุดเด่นของพระอุโบสถโดยมีการนำขวดสีเขียวมาก่อสร้างในส่วนของตัวพระอุโบสถและหลังคาพระอุโบสถ ใช้ขวดสีเขียวทั้งหมดจำนวน 50,000 ขวด ทั้งนี้ในการก่อสร้างพระอุโบสถ โดยการปั้นเป็นลวดลายรูปปั้นปิดทอง ในส่วนบริเวณหน้าอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้วยกระจก เสาเป็นคอนกรีต บานประตูและหน้าต่างทำด้วยไม้สัก พื้นขัดด้วยหินอ่อน

ระดับราคา :

฿ (0-100 บาท)

เวลาเปิดทำการ :

เปิดทำการทุกวัน

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่น่าสนใจ