รูปภาพ - ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

ก่อนกลับต้องไม่ลืมแวะสักการะอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน