รูปภาพ - ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตวัดโพธิ์เก้าต้น