รูปภาพ - ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

ระหว่างชม ชิม ช้อป จะมีน้องๆตัวเล็กเล่นดนตรีไทยคลอเคล้าไปพลาง