รูปภาพ - ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

พ่อค้าแม่ค้าก็จะเป็นคนในชุมชนที่นี่ แต่งตัวและใช้คำพูดแบบคนสมัยบางระจัน