รูปภาพ - ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

ร้านค้าที่ตลาดนี้มีเยอะพอสมควร มีอาหารและขนมชื่อแปลกๆแบบที่เราไม่คุ้นหู