รูปภาพ - ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

ทางเข้าจะมีชุดไทยให้เลือกแต่ง โดยชุดผู้ใหญ่อยู่ที่100บาท และ50บาทสำหรับเด็ก