Wat Phra That Saen Kham Fu

พระธาตุแสนคำฟู ตั้งอยู่ ณ บ้านสันต้นเปา ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่ผุพังตามกาลเวลา จะสร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีใครทราบ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยุคเดียวกับเชียงแสน เพราะโบราณวัตถุที่ขุด พบขณะทำการบูรณะนั้น เป็นยุคเดียวกัน

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ