Wat Klang Nam

พุทธมหาสมุทร ณ ศาลากลางทะเล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พระกลางน้ำ ศาลากลางทะเลแห่งนี้ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน ตั้งอยู่ ณ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การเยี่ยมชมสามารถทำได้โดยการล่องเรืออกไปเพื่อสักการะ

Contact :

08 5181 7717

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ