Phra Klang Nam

ใครว่าวัดกลางน้ำมีแค่ สังขละบุรี ที่สมุทรสาครก็มีกับเค้าเหมือนกัน โดยที่นี่เป็น อีก หนึ่ง unseen สมุทรสาคร เรียกว่า พุทธมหาสมุทร ณ ศาลากลางทะเล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “พระกลางน้ำ” ศาลากลางทะเลแห่งนี้ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน ตั้งอยู่ ณ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การเยี่ยมชมสามารถทำได้โดยการล่องเรืออกไปเพื่อสักการะ

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 7:00 AM - 6:00 PM
Tuesday 7:00 AM - 6:00 PM
Wednesday 7:00 AM - 6:00 PM
Thursday 7:00 AM - 6:00 PM
Friday 7:00 AM - 6:00 PM
Saturday 7:00 AM - 6:00 PM
Sunday 7:00 AM - 6:00 PM

Related Articles (1)

ที่เที่ยวสมุทรสาคร - 9 ที่เที่ยวแนะนำเมื่อมาเยือนสมุทรสาคร

Discussion