รูปภาพ - ตำกะลา

ตำมั่วๆ มั่วสมชื่อ เครื่องก็จะแน่นๆหน่อย