รูปภาพ - นายเลิศปาร์คหัวหิน

ตัวร้าน เป็นไม้สีขาวสบายตา