Lookkai Khaoyai

ร้านลูกไก่ เขาใหญ่ ร้านอาหารบนถนนธนะรัชต์ กิโลเมตรที่ 3 จากถนนมิตรภาพเลี้ยวซ้ายเข้ามา ร้านอยู่ถัดจากแม็คโครปากช่องเลย สังเกตไม่ยาก ป้ายเด่น บรรยากาศในร้านเป็นอารมณ์บ้านใหญ่สไตล์ยุโรป จัดสวนดอกไม้หน้าร้าน มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูปเยอะมาก มีภาพสีน้ำตามผนัง

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Open Hours :

Monday 10:00 AM - 10:00 PM
Tuesday 10:00 AM - 10:00 PM
Wednesday 10:00 AM - 10:00 PM
Thursday 10:00 AM - 10:00 PM
Friday 10:00 AM - 10:00 PM
Saturday 10:00 AM - 10:00 PM
Sunday 10:00 AM - 10:00 PM

All Reviews (1)

Kunakorn Ruksitanondha
2021-03-03 14:09:18

ร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายที่ไปกินเป็นมื้อกลางวันก่อนที่จะกลับกรุงเทพฯ กันครับ จริงๆอยากไปกินอีกร้านนึงแต่พอดีมาแวะซื้อของฝากที่ร้านของฝากใกล้ๆกัน ร้านที่ตั้งใจจะไปกินเป็นมื้อกลางวันอยู่คนละทางต้องขับรถย้อนเข้าไปในเขาใหญ่แล้วก็ต้องขับย้อนออกมาที่ถนนมิตรภาพเพื่อที่จะกลับกรุงเทพฯ ตอนแรกยืนยันว่าพอซื้อ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ