รูปภาพ - ชาโต เดอ พริม เขาใหญ่

บรรยากาศยามเย็น พระอาทิตย์ใกล้ตก