รูปภาพ - ชาโต เดอ พริม เขาใหญ่

เตาผิงไฟ ที่เมื่อคืนมานั่งล้อมวงกัน ได้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุโรปเลยอะ