รูปภาพ - ชาโต เดอ พริม เขาใหญ่

สลัดก็มีให้ ผลไม้ก็มี