รูปภาพ - ชาโต เดอ พริม เขาใหญ่

ไส้กรอกเยอรมัน และเบคอน อร่อยมาก