รูปภาพ - ชาโต เดอ พริม เขาใหญ่

อาหารมาครบ ทั้งนม แยม