O.A.SIT Suanphueng

ร้านกาแฟ โอ.เอ.สิท สวนผึ้ง ร้านกาแฟบรรยากาศเก่าๆที่เราคุ้นเคย ในสวนผึ้ง จ.ราชบุรี อยู่ติดกับร้านครัวตะนาวศรี2

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 8:30 AM - 9:00 PM
Tuesday 8:30 AM - 9:00 PM
Wednesday 8:30 AM - 9:00 PM
Thursday 8:30 AM - 9:00 PM
Friday 8:30 AM - 9:00 PM
Saturday 8:30 AM - 9:00 PM
Sunday 8:30 AM - 9:00 PM

All Reviews (1)

Pui PuMpUi
2017-12-22 10:54:42

ไปเที่ยวสวนผึ้งในรอบ5 ปีอะไรๆก็เปลี่ยนไปพอสมควรเลยค่ะ ทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟผุดขึ้นมาใหม่ๆเพรียบเลย รองรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นๆในทุกปี ดีค่ะ ไม่ต้องแย่งกันกิน รอเวลานาน เรียกได้ว่าเลือกกันไม่ถูกเลยรอบนี้

O.A.SIT ร้านกาแฟในครัวตะนาวศรี2 ค่ะ ทานข้าวเสร็จก็เดินทะลุเข้าไปได้เลย ร้านไม่เล็กนะคะ .. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion