Mokaland

MOKALAND แลนด์มาร์คของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ ท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจ ที่มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นศิลปะการก่อสร้างที่สวยงามและน่าสนใจ ภายในจะมีทุ่งทานตะวันเหลืองอร่าม และมีสวนที่จัดไว้อย่างสวยงาม พร้อมให้ความสุขสนุกสนานและเป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการ ในด้านความคิด ในเชิงทัศนศึกษาทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม การเกษตรและเทคโนโลยี่ หลากหลายไปด้วยมุมถ่ายรูปที่สวยเก๋และน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีสินค้าของฝาก ของที่ระลึกสินค้าที่ผลิตเอง และสินค้าที่ผลิตในชุมชน

Price Range :

- ( Baht)

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ