รูปภาพ - ภูหินสอ

ทางเดินเที่ยวชม ก็จะมีหินรูปทรงประหลาดๆเยอะแยะมากมาย