รูปภาพ - ภูหินสอ

อ่างพี่อ่างน้องบ่อน้ำทิพย์เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่กลางลานหินหลายทีลึกเป็นสิบๆเมตร