รูปภาพ - ภูหินสอ

ผากางจ้องหรือคันร่มตระหง่านยื่นออกนอกหน้าผาสวยงาม