Montreux Cafe’ & Farm

มองเทรอส์ คาเฟ่ & ฟาร์ม หรือที่ผู้สร้างใช้คำว่า 'บ้านของเรา' เพราะเห็นว่าการสร้างบ้านไม่มีจุดสิ้นสุด ไม่มีจุดคุ้มทุน เพราะบ้านทำด้วยใจที่รักและชอบอยากให้บ้านสวยและถูกใจ ที่นี่มีความพิเศษตรงที่สามารถให้คนเข้ามาเยี่ยมชม มาเที่ยว มาทำกิจกรรมแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มกัน เหมือนมาเที่ยวบ้านญาติ บ้านตายาย มีเครื่องดื่มและอาหารเล็กๆน้อยๆ ที่ทางร้านทำขึ้นเพื่อเป็นรายได้มาดูแลบ้านดูแลคนในบ้าน

Price Range :

- ( Baht)

Related Articles (1)

ชวนเช็คอิน 8 คาเฟ่น่านั่งนครนายก ใกล้ชิดธรรมชาติ บรรยากาศชิลเว่อร์

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ