รูปภาพ - ห้องอาหารดีวาน , โรงแรมอัล มีรอซ

บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น มา 4 จ่าย 2 โรงแรมอัล มีรอซ (Al Meroz) ตลอดเดือนมิถุนายน