Slope Coffee

ร้านคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่มีเอกลักษณ์มากตั้งอยู่ริมถนนถนนคำลือ เป็นร้านไม้เก่าแบบคลาสสิกน่าถ่ายรูป เมนูในร้าน มีขนมทานเล่นและเครื่องดื่มต่างๆที่น่าลองอีกด้วย

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 8:30 AM - 6:00 PM
Tuesday 8:30 AM - 6:00 PM
Wednesday 8:30 AM - 6:00 PM
Thursday 8:30 AM - 6:00 PM
Friday 8:30 AM - 6:00 PM
Saturday 8:30 AM - 8:00 PM
Sunday 11:00 AM - 5:00 PM

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ