Pinpaduriannon

ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์คือ รสชาติดี มีเนื้อละเอียดนุ่ม หอมหวาน กลมกล่อมละมุนลิ้น ไม่มีเสี้ยน เปลือกของทุเรียนนนท์นั้นมีเปลือกที่บาง มีสีเขียวสม่ำเสมอทั่วทั้งผล ซึ่งก็เนื่องมาจากพื้นดินในจังหวัดนนทบุรีมีธาตุอาหารของพืชที่สมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน
ในปัจจุบันสวนทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีลดน้อยลงมาก สาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วมหลายครั้ง ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทำให้สวนทุเรียนนนทบุรีเสียหายเป็นจำนวนมาก และ สาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกษตรกรตัดสินใจขายที่ดินเป็นจำนวนมาก เพราะที่ดินในจังหวัดนนทบุรีมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทุเรียนนนท์พิณพา จะอนุรักษ์ทุเรียนเมืองนนท์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 9:00 AM - 4:00 PM
Tuesday 9:00 AM - 4:00 PM
Wednesday 9:00 AM - 4:00 PM
Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
Friday 9:00 AM - 4:00 PM
Saturday 9:00 AM - 4:00 PM
Sunday 9:00 AM - 4:00 PM

All Reviews (1)

Pinpa Duriannon
2018-10-24 16:08:11

ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในบรรยากาศสวนทุเรียนนนท์
ผักสลัดปลูกเองและปลอดภัยจากสารพิษ ฟาร์มของเราจะไม่ใช่สารเคมีทุกชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเด็ดขาด Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ