Spoonful Zakka Café

สปูนฟูล สักกะ คาเฟ่ จากการเริ่มต้นร้านของใช้จิปาถะแบบที่เรียกว่าร้าน zakka สไตล์ญี่ปุ่นและแถมมีคาเฟ่เล็กๆในร้านด้วย จึงเป็นที่มาของ zakka café ในรูปแบบของร้านของต่างๆในร้านนั้นมาจากความชื่นชอบสิ่งเล็กสิ่งน้อยรอบๆตัว คาเฟ่บรรยากาศและการตกแต่งหวานๆแบบเรียบง่ายเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆมีขนมเป็นเมนูจากญี่ปุ่นมานั่งกินชิวๆกันได้

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Discussion