รูปภาพ - Seoul Light Bistro & Bar , พระราม 3

บรรยกาศในร้านมีหลายโซนนะคะ ส่วนใหญ่คนจะชอบเลือกนั่งในโซนตู้คอนเทเนอร์