รูปภาพ - Seoul Light Bistro & Bar , พระราม 3

หน้าตาอาหารจัดมาได้สวยงาม