รูปภาพ - ไร่ริมผา ภูทับเบิก

A11 ในตำนานยอดจองเต็มตลอด