Tangtaworn Farm

ตั้งถาวรฟาร์ม เมล่อนเมืองช้าง กลางทุ่งกุลาฯ ปลูกในโรงเรือนสดจากไร่ ปลอดภัยไร้สาร ที่นี่จำหน่าย เมล่อนผลสด สมูทตี้เมล่อน ไอศครีมเมล่อน กาแฟสด ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ผักไฮโดรฯ

Open Hours :

Monday 8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday 8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday 8:00 AM - 6:00 PM
Thursday 8:00 AM - 6:00 PM
Friday 8:00 AM - 6:00 PM
Saturday 8:00 AM - 6:00 PM
Sunday 8:00 AM - 6:00 PM

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ