รัตนะบุรี จันทบุรี โฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท

รัตนะบุรี จันทบุรี โฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท ที่พักที่มีสถาปัตยกรรมเมืองที่สวยงาม สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจที่อยากจะแทนคุณแผ่นดินบ้านเกิด ด้วยการสร้างแรงกระเพื่อมทางด้านการท่องเที่ยวที่เรามองเห็นแล้วว่าหาก รัตนะบุรี จันทบุรี โฮมเสตย์ แอนด์ รีสอร์ทได้เกิดขึ้น จะสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีได้หลากหลายจุด และที่สำคัญที่สุดก็คือ การกระจายรายได้ต่างๆไปสู่ท้องถิ่นให้พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้ามาสร้างรายได้ร่วมกัน เช่น การขายสินค้าพื้นเมือง หรือการที่เราจะได้อุดหนุนสินค้าที่มีขายหรือมีจำหน่ายในท้องถิ่นเพื่อมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเอง

ระดับราคา :

฿฿฿฿ (1,001-5000 บาท)

บทความที่เกี่ยวข้อง (1)

เก็บกระเป๋าไปเปิดซิง! 6 ที่พักเปิดใหม่อัพเดท 2019 สวยมีสไตล์

แสดงความคิดเห็น