รูปภาพ - ทามาชิ อีร่า , พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ

มีการจัดแสดง Showcase สินค้าพรีเมี่ยมประเภทต่างๆ