รูปภาพ - ทามาชิ อีร่า , พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ

“ร้านทามาชิ อีร่า แอท พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า” นั้น บริษัทได้ทุ่มงบลงทุนกว่า 15 ล้านบ