Photo - MaiMai , The Peninsula Plaza Bangkok

ร้านใหม่ใหม่ นำเสนอเมนูใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม “ปอเปี๊ยะสดเวียดนาม” เอาใจคนรักสุข